Polisen och jag

”Jag vet inte … jag tänker typ som maffia. De är… hur ska jag förklara… de hjälper varandra, att de är precis som vilka maffiamänniskor som helst. Om en har gjort något fel backar de upp varandra.” (Citat från Polisen i dina ögon)

Pedagogiska program 

Polismuseet erbjuder pedagogiska program för gymnasiet och högstadiet på temat Polisen och jag. De är kopplade till aktuella kursplaner och då särskilt i ämnet samhällskunskap. I programmen ges stort utrymme för gruppen att själv ta del av och uppleva utställningen.

Visning med museipedagog

Nyheter, åsikter och tankar sprids i dag i en rasande takt på sociala medier och påverkar vår syn på samhället och polisen. Hur förhåller man sig källkritiskt till nyheter i medier och sociala medier? Visningen fokuserar på synen på polisen och polisens arbete men även på oss medborgare. Vilket ansvar har vi när det gäller spridning av information och hur vi beter oss, till exempel på nätet?

I visningen Polisen och jag tittar vi närmare på några unika händelser, som Instagramupploppen i Göteborg. Visningen avslutas med tankeväckande övningar där varje elev får möjlighet att re­flektera över sin bild av polisen och polisens arbete.

Målgrupp: Högstadiet och gymnasiet

Tid: 1,5 timme. Pris: 600 kronor

Eget besök

Du och din klass kan ta del av utställningen Polisen i dina ögon under Polismuseets öppettider utan att boka en visning. Kontakta bokningen och meddela att ni kommer. Besöket är kostnadsfritt.

Eleverna kan använda sig av vår elevhandledning för att de ska få ut så mycket som möjligt av besöket. Du kan ladda ner elevhandledningen som pdf, men den finns också att få på Polismuseet i samband med besöket.

Elevhandledning

Tid: 1-1,5 timme. Pris: Gratis

Målgrupp: Högstadiet och gymnasiet

Läs mer om utställningen Polisen i dina ögon

Innehåll och koppling till kursplanen i samhällskunskap 

Gymnasiet

Under besöket får gruppen:

 • fundera över samband mellan individ och polis, medborgare och samhälle. …möjlighet att reflektera över sin egen bild av polisen och samhället.
 • träna på att analysera samhällsfrågor och identifiera orsaker och konsekvenser i en komplex värld.
 • kunskap om historiska förutsättningars betydelse.
 • träna på att tolka och värdera information från olika medier och källor i samband med komplexa samhällsfrågor. 

Frågeställningar som berörs:

 • Medias betydelse och relation till polisen.
 • Sociala medier och dess möjligheter och risker. Polisens arbete på sociala medier.
 • Polisens relation till lagen och rollen som ”lagens väktare”.
 • Grupper och gruppdynamik. Hur fungerar en grupp och hur skapas fördomar om andra grupper?
 • Politiska ideologier och deras syn på polisiära frågor.
 • Gruppers och individers identitet och sociala livsvillkor samt hur dessa aspekter påverkar frågor som berör polis, brottslighet och trygghet. 

Högstadiet

Under besöket får gruppen:

 • möjlighet att reflektera över sin bild av polisen och samhället.
 • utveckla kunskap om hur individ och samhälle påverkar varandra.
 • utveckla förtrogenhet med demokratiska processer.
 • kunskaper om hur man kritiskt granskar samhällsfrågor och samhällsstrukturer.
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar. 

Frågeställningar som berörs:

 • Medias betydelse och relation till polisen.
 • Sociala medier och dess möjligheter och risker. Polisens arbete på sociala medier.
 • Polisens relation till lagen och rollen som ”lagens väktare”.
 • Grupper och gruppdynamik. Hur fungerar en grupp och hur skapas fördomar om andra grupper? 
Till toppen