Efter brottet

Ett trasigt bord, krossat glas och blodstänk i ett kök. Upplev samma scen som polisens brottsplatsundersökare kan möta.

Eleverna får sätta sig in i kriminalteknikerns arbete och får en inblick i vad som sker efter att ett brott begåtts. Aktiviteten inleds med en visning och avslutas med en workshop där olika metoder för att säkra spår ingår som till exempel analys av blodstänk, säkring av fingeravtryck och rekonstruktion av en skottlossning. Anknyter till samhällskunskap och de naturvetenskapliga ämnena.

Tid: 1,5 timme. Pris 600 kr.

Målgrupp: Högstadiet och gymnasiet

Innehåll och koppling till kursplanen i samhällskunskap

Under denna aktivitet berörs kursmålen för samhällskunskap: samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individ, familj och samhälle.

Om utställningen Brottsspår