Avtryckaren - 150 år av polisfotografi

En visning om hur polisen och synen på brottslighet förändrats genom historien.

Följ med polisens historia sett genom kameralins. Från de första
avfotograferade brottslingarna, via kända historiska fall till hur polisen
använder foton i dagens brottsbekämpning.

Eleverna får lära sig om polisens och samhällets utveckling samt hur
synen på brottslighet förändrats genom historien. Genom värderingsövningar
reflekterar vi tillsammans över gränssättande och lagstiftning kring fotografering
och användande av bilder på nätet.

Tid: Ca 1,5 timme 600 kr.