Högstadiet och gymnasiet

Polismuseets visningar och aktiviteter svarar mot flera av kursmålen på högstadiet och gymnasiet. Lägg en annorlunda och stimulerande lektion hos oss! Våra museipedagoger tar emot skolklasser tisdag till fredag mellan klockan 9.30 och 17.00.

Sant eller falskt om polisen 

Målgrupp: Högstadiet och gymnasiet

Vad gäller i kontakt med polisen? Får polisen gå in var som helst? Får polisen titta i någons väska? Måste man göra som polisen säger? Pratar polisen med vissa ungdomar bara för att de klär sig på ett visst sätt? Varför stoppar polisen vissa bilar och inte andra? Vi för en dialog om de vanligaste missuppfattningarna om polisen och svarar på frågor om varför poliser gör som de gör i olika situationer. Eleverna  får genom mentometerövningar, föremål och diskussioner veta mer om polisens perspektiv och arbetssätt. 

Utifrån exempel och diskussion kring olika situationer där polisen agerar beskriver vi hur polisen arbetar i vårt demokratiska samhälle. I visningen ingår också moment som tränar eleverna i källkritik. Visningen anknyter till ämnet samhällskunskap.

Tid: En timme. Pris 400 kronor.

VI & DOM - en visning om hatbrott

Varför hatar vi? Hur känns det att vara hatad? Bär alla på fördomar? Vågar jag utmana mina egna rädslor och fördomar? I visningen får eleverna uppleva hatbrottets natur, veta mer om de bakomliggande mekanismerna och vilka konsekvenser hatbrott får för individer, grupper och samhället.

VI & DOM - en visning om hatbrott

Genom personliga berättelser, aktuell forskning och diskussioner får eleverna reflektera kring ämnet.

Efter brottet 

Ett trasigt bord, krossat glas och blodstänk i ett kök. Upplev samma scen som polisens brottsplatsundersökare kan möta. Eleverna får sätta sig in i kriminalteknikerns arbete och får en inblick i vad som sker efter att ett brott begåtts. Aktiviteten inleds med en visning och avslutas med en workshop där olika metoder för att säkra spår ingår som till exempel analys av blodstänk, säkring av fingeravtryck och rekonstruktion av en skottlossning.

Efter brottet - uppdaterad visning!

Hem ljuva hem - Brott i nära relationer

Ta del av en gratis utställning på webben om brott i nära relationer.

Hem ljuva hem - Brott i nära relationer

Språkintroduktion för gymnasiet

För den som är ny i Sverige finns många frågor om den svenska polisen och det nya landets normer och regler. Vad har jag för rättigheter? Vad är mina skyldigheter? Och hur blir man egentligen polis? Polismuseet erbjuder gratis visningar för alla språkintroduktionsklasser.

Språkintroduktion för gymnasiet

SFI-visningar

 

 

Till toppen