Högstadiet och gymnasiet

Polismuseets visningar och aktiviteter svarar mot flera av kursmålen på högstadiet och gymnasiet. Lägg en annorlunda och stimulerande lektion hos oss! Våra museipedagoger tar emot skolklasser tisdag till fredag mellan klockan 9.30 och 17.00.

Avtryckaren - 150 år polisfotografi

Målgrupp: Högstadiet och gymnasiet

Följ med polisens historia sett genom kameralins. Från de första
avfotograferade brottslingarna, via kända historiska fall till hur polisen
använder foton i dagens brottsbekämpning.

Eleverna får lära sig om polisens och samhällets utveckling samt hur
synen på brottslighet förändrats genom historien. Genom värderingsövningar reflekterar vi tillsammans över gränssättande och lagstiftning kring fotografering och användande av bilder på nätet.

Tid: 1 timme. Pris: 400 kr.

Avtryckaren -150 år av polisfotografi

Sant eller falskt om polisen (ej tillgänglig hösten 2020)

Målgrupp: Högstadiet och gymnasiet

Vad gäller i kontakt med polisen? Får polisen gå in var som helst? Får polisen titta i någons väska? Måste man göra som polisen säger? Pratar polisen med vissa ungdomar bara för att de klär sig på ett visst sätt? Varför stoppar polisen vissa bilar och inte andra? Vi för en dialog om de vanligaste missuppfattningarna om polisen och svarar på frågor om varför poliser gör som de gör i olika situationer.  

Tid: 1 timme. Pris 400 kronor.

Sant eller falskt.

Vi och dom - om hatbrott

Varför hatar vi? Hur känns det att vara hatad? Bär alla på fördomar? Vågar jag utmana mina egna rädslor och fördomar? I visningen får eleverna uppleva hatbrottets natur, veta mer om de bakomliggande mekanismerna och vilka konsekvenser hatbrott får för individer, grupper och samhället. Genom personliga berättelser, aktuell forskning och diskussioner får eleverna reflektera kring ämnet.

Tid: 1 timme. Pris: 400 kr.

VI & DOM - en visning om hatbrott

Efter brottet 

Ett trasigt bord, krossat glas och blodstänk i ett kök. Upplev samma scen som polisens brottsplatsundersökare kan möta. Eleverna får sätta sig in i kriminalteknikerns arbete och får en inblick i vad som sker efter att ett brott begåtts. I visningen ingår en presentation av olika metoder för att säkra spår, till exempel analys av blodstänk, säkring av fingeravtryck och rekonstruktion av en skottlossning.

Tid: 1 timme. Pris: 400 kr.

Efter brottet

Språkintroduktion för gymnasiet

För den som är ny i Sverige finns många frågor om den svenska polisen och det nya landets normer och regler. Vad har jag för rättigheter? Vad är mina skyldigheter? Och hur blir man egentligen polis? Polismuseet erbjuder gratis visningar för alla språkintroduktionsklasser

Tid: 1 timme och är gratis.

Språkintroduktion för gymnasiet

SFI-visningar